MED

Včelí farma Nosek / Med lesní / 1kg balení / ikVčelí farma Nosek / Med pastový / 1kg balení / ikCeloročně prodáváme všechny druhy našeho medu v 1/2 kg a 1kg balení.

Druhy našeho medu:

 • květový
 • smíšený
 • lesní
 • pastovaný

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Druhy medů

Medy se dělí podle druhu včel, podle rostlinného původu, podle způsobu získávání a případné technologické úpravy.

 • Náš med vyprodukovaly VČELY MEDONOSNÉ (Apis mellifera) - jediný druh včel vyskytující se v Evropě.
 • Podle rostlinného původu se dělí med na med NEKTAROVÝ a MEDOVICOVÝ. Není ale možné včely sledovat, kde a jakou surovinu sbírají a proto se včelaři orientují především podle barvy medu - světlé jsou medy nektarové, čím je med tmavší, tím více je v něm medovicového medu (orientace podle barvy neplatí pro med PASTOVANÝ)
 • Podle způsobu získávání se med dělí na med vytáčený, popř. med vykapávaný a med lisovaný. Náš med získáváme z plástů VYTÁČENÍM odstředivou silou v medometu.

NEKTAROVÝ MED

 • nektar pochází z květů
 • nektar je cukernatá tekutina, kterou vytváří některé rostliny v květech
 • včela pak tento nektar nasaje jazýčkem (sosáčkem) - nektar v této fázi obsahuje 50 až 80% vody
 • jakmile si včela naplní medný váček, vrací se do úlu - během letu se odpařením sníží množství nektaru o polovinu, mísí se se šťávou z hltanové žlázy a řadou pohybů se obohacuje o enzymy a tím se postupně přemění na MED NEKTAROVÝ
 • po návratu do úlu včela  vyvrhne svalovými stahy tento řídký med do buňky plástu a znovu vyrazí na sběr
 • včely postupně uložený med zahušťují a doplňují
 • když se stupeň vlhkosti medu sníží na minimum (15 až 20%), včely buňku zavíčkují (=pokryjí tenkou vrstvou vosku)

MEDOVICOVÝ MED

 • medovice nepochází z květů
 • medovice je hustá lepkavá substance bohatá na cukry vylučovaná stejnokřídlým hmyzem (zejména mšicemi)
 • zdrojem medovice jsou sladké šťávy, které tento hmyz vysává z rostlin
 • mšice vysávají z rostliny více šťávy, než jsou schopné strávit, většina prochází jejich zažívacím traktem nevyužitá a je vylučována (někdy až vystřikována) na listy nebo jehličí stromu (jedle, dub, javor, borovice, smrk apod.) jako medovice
 • včely pak tyto kapky medovice sbírají a zpracují na tzv. MEDOVICOVÝ MED